ZAKONI –  PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM  (PDF i Word)
 ———————————————————————————————————

Uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanja građevinskog zemljišta, davanja u zakup i izgradnje objekata, propisana su zakonom i podzakonskim aktima (kliknuti za PDF dokument):

1. Odluka o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Beograda“, br. 20/15)

2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Beograda“, br. 2/17)
3. Odluka o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu nakade za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 2/17)
4. Odluka o izmenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Beograda“, br. 126/16)
5. Odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 74/15)
6. Odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 16/15)
7. Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 2/15)
8. Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 81/15)
9. Odluka o izmenama i dopunama odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 97/14)
10. Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12, 42/12, 65/12, Sl. glasnik RS br. 64/13 – US, Sl. list grada Beograda br. 78/13, 24/14)